Katharina Zapatka

Kontakt:

 

ZAV Berlin

Friedrichstr. 39

10969 Berlin

 

Thomas Melzer
Telefon: (030) 555599 - 6832
Daniel Philippen
Telefon: (030) 555599 - 6868
Sonja Sommer
Telefon: (030) 555599 - 6834
Xue Zhao
Telefon: (030) 555599 - 6830

 

 

,